A cselekvő szeretetnek élve

Pappné Szerencsi Marietta, a Győri Egyházmegyei Karitász hűséges önkéntese, majd elkötelezett munkatársa sok-sok év önzetlen szolgálat után idén januárban elköszönt tőlünk. Nyugdíjba vonulása alkalmából január 23-án, miután Németh László általános püspöki helynök atya szokásos havi elmélkedése elején megáldotta az Apor Vilmos Házat, elbúcsúzott a győri karitász közösségétől. Február 6-án pedig dr. Veres András megyéspüspök atya és a püspökség munkatársai köszöntötték Mariettát.

A cselekvő szeretetnek élve

Marietta a 2011-ben kiépülő egyházmegyei karitász egyik első munkatársa volt. Nehéz körülmények, szűkös lehetőségek között találta meg a segítés módját; a hozzá bekopogtató rászorulók nemcsak tárgyi adományt, hanem egy-egy jó szót, törődést is kaptak tőle. A 2014-től épülő egyházmegyei karitász-központ otthonossá tételébe nagy lelkesedéssel vetette bele magát, jelenlegi működési rendünk kialakításában meghatározó részt vállalt. Munkatársai, szerettei és a rászorulók örömmel tapasztalták: a karitász Mariettának családja után a második hivatásává vált. Most, hogy Marietta nyugdíjba vonul, és örvendetesen gyarapodó családjának szenteli idejét, szeretettel kérjük rá Isten áldását, s önkéntesként visszavárjuk.

Győri Egyházmegyei Karitász
Fotó: Bátayné Somogyváry Zita, Paksa Balázs, Varga Gábor

*

Tisztelt Munkatársunk! Kedves Marietta!

Nyugdíjba vonulása alkalmából szeretném megköszönni sok éves hűséges és kitartó szolgálatát, amelyet a Győri Egyházmegyei Karitász munkatársaként végzett.

A szegények ügyét mindig sajátjának érezve kezdetben szűkebb közösségében, majd a Karitász-szervezet önkénteseként, majd munkatársaként fáradhatatlan türelemmel és segítőkészséggel szolgálta a rászorultakat. Munkatársaival együtt kialakította a segélyezés és az adományok fogadásának a rendjét. Megszervezte az egyházmegyei karitász-csoportok kapcsolattartását, valamint a helyi és országos karitász-akciók lebonyolítását, példamutató pontossággal végezve ezek elszámolását. Szolgálatkész személye biztosan hiányozni fog kollégáinak és a rászorulóknak egyaránt.

Több évtizedes önzetlen szolgálata után a jó Isten bőséges áldását és a Könnyező Szűzanya oltalmát kérem életére és Családjára.

Győr, 2019. február 6.

Imádságos megemlékezéssel

Dr. Veres András
megyéspüspök