Csókay András tartott előadást Csornán és Kapuváron

„Orvos-missziók Jézus-imával” címmel tartott tanúságtevő előadást dr. Csókay András idegsebész Csornán és Kapuváron október 19-én a helyi karitász-csoportok szervezésében. A két rendezvény a Győri Egyházmegyei Karitász közreműködésével valósult meg. A tudósításon túl az alábbiakban néhány résztvevői élménybeszámolót is közreadunk.

Megosztani másokkal sok mindent lehet: egy ajándékot, egy élményt egy lehetőséget, és meg lehet osztani a sikert, a fájdalmat és a reményt. Csókay András csornai előadása számunkra mindezt jelentette. Amikor Lőrincz Attila győri karitász-igazgató felajánlotta számunkra a lehetőséget, hogy Csókay Andrást vendégül láthatjuk, karitász-csoportunkban nagy izgalom vette kezdetét, hiszen egy világhírű sebész látogat el hozzánk. Első gondolatunk az volt, hogy ezt az ajándékot, élményt szeretnénk megosztani azokkal, akik csoportunk működését segítették, támogatták, ezért a közönség soraiban elsősorban ők ültek. És hogy mit osztott meg velünk Csókay András? A sikerét, amit az orvostudományban ért el; a fájdalmát, amit gyermeke elvesztése jelentett; a példaértékű hitét, ami reményt adott neki a folytatásra és azt, hogy a hit csodákra képes.

Kapuváron Csókay András előadását komoly előkészületek előzték meg: 2021. augusztusában alakult meg a Szent Anna karitász-csoport. Hála Istennek már korábban is voltak olyan kezdeményezések a városban, melyeken keresztül felkarolták a rászoruló embereket. Kitűnt ebben az ÍzvadÁszok Egyesülete Magyar László és Katalin vezetésével, ami megadta a lehetőséget ahhoz, hogy Radó Tamás kapuvári plébános atya őket bízza meg a kapuvári karitász csoport megszervezésével és vezetésével. Október 19-én este szép számban gyűltek össze az érdeklődők a Kapuvári Rábaközi Művelődési Központ színháztermében. A rendezvény elején Lőrincz Attila győri karitász-igazgató köszöntötte az előadót, majd a nagyon értékes és hasznos előadás-tanúságtétel után a kapuvári Szent Anna-egyházközség alelnöke, Tóth Imre köszönte meg az előadást doktor úrnak, ajándékul átadva egy Kapuvár történetét bemutató könyvet. Az előadást követően a plébánián találkozott Csókay András a kapuvári Szent Anna karitász-csoport tagjaival, és közösen fogyasztották el a vacsorát, melyet Magyar László és felesége készített. Hála és köszönet mindazoknak, aki lehetővé tették ezen az estén közösségünk szellemi és lelki erősödését.

*

„Hálásan köszönöm, hogy részt vehettem a doktor úr előadásán. Mélyen megérintett minden gondolata, de különösen az, hogy tudni kell megbocsájtani annak, aki nem kér bocsánatot. Ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk.”

„Csodálattal töltött el Csókay doktor mélyen gyökerező, feltétel nélküli istenhite; elhivatottsága a munkájában és a rászorultakon való segítésben. Kitartó, fáradhatatlan ereje, ami szerintem Istenbe vetett hit nélkül nem létezik. Ne félj, bízzál! Ő ezt nap, mint nap megvalósítja. Isten áldása kísérje továbbra is Csókay András munkáját. Isten éltesse sokáig erőben és egészségben mindannyiunk örömére és Isten dicsőségére!”

„Köszönöm, hogy laikusok számára is érthető módon szemléltette és magyarázta a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának főbb lépéseit. Szinte saját szerepét háttérbe szorítva méltatta a műtétben résztvevő kollégái munkáját is.”

„Szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy részesei lehettünk Csókay András idegsebész előadásának. Nekünk, akik a Karitász munkatársai vagyunk, és magunkat hitvalló keresztény embernek gondoljuk, nagyon fontos volt éreznünk, hogy más területen dolgozó embertársainknak is mennyi-mennyi küzdelemmel kell szembenézni, ahhoz, hogy elfogadják és befogadják, szeretetteli magatartásában a jó szándékot lássák. Megerősítést kaptunk abban is, hogy az összeszedett ima ereje a csoda elindítója lehet. A természetfeletti erő, az Isten örök szeretete mindig mellettünk és velünk van, csak figyelnünk kell rá. Ezeket úgy gondolom, talán mindnyájan tudjuk, érezzük, de hallani valakitől, aki megtapasztalta és fel tudja használni az emberiség javára: csodálatra méltó, tiszteletet parancsoló. Az a keresztényi misszió, amit Csókay András képvisel, nemcsak a keresztény emberek, de minden ember számára útmutató követendő példa kell, hogy legyen. Mi nem tudunk ikreket szétválasztani, de békét teremteni, szeretetet szétosztani, önzetlenséget, figyelmességet, apró hétköznapi csodákat a környezetünkbe sugározni mindenképpen szeretnénk.”

Szöveg: Jézus Szíve karitász-csoport, Csorna / Szent Katalin karitász-csoport, Kapuvár
Fotó: Kálmán Imre, Kiss Rita, Zsoldos István