Jótékonysági koncert Győrben az ukrajnai menekültekért

Április 10-én, virágvasárnap jótékonysági koncertet adott a Brenner János Papnevelő Intézet három növendéke a győri Szentlélek-templomban. Az orgona- és szólóének koncerttel az ukrajnai menekülteket támogatták a Győri Egyházmegyei Karitász szolgálatán keresztül.

„Jézus világ megváltója, üdvöz légy élet adója” – csendült fel az ismert nagyböjti ének virágvasárnap este 18 órai kezdettel a győri Szentlélek-templomban. Ebben önmagában semmi szokatlan sincs, de az már ritka alkalom, hogy ez a dallam a győri Hittudományi Főiskola papnövendékeinek előadásában, egy általuk felajánlott koncert keretében szólalt meg. A Horváth Csaba, Gulyás Vilmos, valamint Kordoss Richárd győri egyházmegyés papnövendékek által adott jótékonysági zenei áhítaton orgona- és szólóénekek csendültek fel, a moldvai csángó népénektől Cacciniig, Bachtól Bossin át, Buxtehudéig. A kispapok a széles repertoárt felvonultató koncert bevételéből az ukrajnai menekülteket szerették volna támogatni, a Győri Egyházmegyei Karitász segítő tevékenységén keresztül.

A koncert elején, Horváth Csaba papnövendék beszédében elmondta a koncert célját, ami magába foglalja azt, hogy valójában e jótékonysági koncert, nem is koncert, „hanem egy közös imádság, egy közös fohász szeretne lenni, amelyet a Jó Istenhez intézünk a szent harmóniák segítségül hívása által. Mi, kispapok kérlelni jöttünk ma ide a Szentlélek-templomba a mindenség Urát, a szeretet és békesség Urát, hogy oltsa szíveinkbe, nemzetünkbe, családjainkba és az egész világba azt a békességet, amelyre oly sokan vágyunk most, ebben a nehéz időszakban. Nekünk testvéri kezet kell nyújtanunk menekült testvéreink felé, nemcsak imádsággal, hanem a szeretet cselekedeteivel is. Most a ti jótékony szívetek révén tudjuk a győri karitász munkáját segíteni, hogy ukrajnai menekült testvéreink emberhez méltó körülmények között tudjanak élni, létezni”- hangsúlyozta a papnövendék.

A koncert befejezte előtt Benkovich Ferenc pápai prelátus, kanonok-plébános köszönetet mondott a papnövendékeknek a lélekemelő koncertért és azért, hogy a Szentlélek-templomot választották ehhez helyszínül. A zenei áhítat teljes bevételét Horváth Csaba papnövendék hirdette ki a jelenlévőknek. A résztvevő hallgatóságnak, a győri Szent Anna Otthon lakóinak, valamint a Szentlélek-templom híveinek köszönhetően több mint 400 ezer forint gyűlt össze az ukrajnai menekültek megsegítésére.

Szöveg: Horváth Csaba papnövendék / Győri Egyházmegye Sajtóiroda (km)
Fotó: Vaday Tamás