Munkatársat keresünk!

A Győri Egyházmegyei Karitász Szent Erzsébet Támogató Szolgálat pályázatot hirdet gondozó munkakör betöltésére támogató szolgáltatásban. A jogviszony időtartama: határozatlan. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Győri- és Pannonhalmi járás területe.

A munkakörbe tartozó feladatok: a fogyatékossággal érintett személyek lakókörnyezetben történő ellátása, lakáson belüli speciális segítségnyújtás az életvitelük, önállóságuk megőrzése érdekében. Személyi szükségleteinek kielégítése, valamint lakáson kívüli alapvető- és közszolgáltatások elérésének segítése az egyéni szükségleteknek megfelelően. Elvárt végzettség/képesítés: az 1/2000. SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében a gondozó munkakörre előírt szakképzettség/szakképesítés megléte. Egyéb pályázati feltételek meghatározása: nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

  • Támogató szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalat
  • Támogató szolgálati képzés megléte
  • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • Végzettséget /képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Szakmai önéletrajz
  • Adatkezelési nyilatkozat

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. június 10.

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 25.

Pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 2.

Pályázatok benyújtásának módja: fényképes önéletrajz elküldése elektronikus úton: tamogatoszolgalat@gyorikaritasz.hu.

Bővebb információ: Varga-Horváth Orsolya intézményvezető (30/435-1483)

Győri Egyházmegyei Karitász