Változás a Győri Egyházmegyei Karitász élén

2020. április 1-től dr. Veres András győri megyéspüspök döntése alapján Lőrincz Attila a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója, szűk hat éves időszak után váltva Szabó György eddigi igazgatót. Az alábbiakban eddigi igazgatónk méltatása és új igazgatónk bemutatkozása olvasható.

Szabó Gyurka (ahogy közeli munkatársai, barátai, szerettei nevezik) változásokkal teli, átmeneti helyzetben vette át szervezetünk irányítását 2014. végén. Elődje megteremtette a szélesebb körű segítő munka alapjait, s már ott állt a frissen megvásárolt egyházmegyei központ épülete tragikus állapotban. Gyurka első intézkedései között szerepelt, hogy valamelyest használhatóvá tegye az épületet, és mielőbb elindítsa benne munkatársaival a rendszeres segítő tevékenységet. Munkálkodásának eredménye, hogy az immár Boldog Apor Vilmos vértanú püspök nevét viselő győri központ alapterületének egyharmada három lépcsőben megújult, 2017-től a kollégák és önkéntesek méltó körülmények között dolgozhatnak, s kész tervek vannak a további megújulásra.

Szabó György

Szívügyének tekintette, hogy a Győri Egyházmegyei Karitász (pótolva két évtizedes lemaradását) minél több helyi egyházközségben jelen legyen, amire sem idejét, sem energiáját nem sajnálta: vezetése alatt a plébániai önkéntes csoportok száma 4-ről 25-re emelkedett. A megnövekedett feladatok ellátására közvetlen munkatársi köre két, munkáját 4 órában végző főről öt 8 órás főre bővült, akik a Katolikus Karitász rendszeres akcióinak ügyintézését végzik, valamint fogadják a központba betérő rászorulókat.

Fontosnak tartotta a karitász-munka lelki hátterének és médiakapcsolatainak erősítését, emellett megtalálta a lehetőségét annak, hogy szervezetünk szokásos feladatain túl hosszabb távon is segítse rászorulóit: ennek érdekében (a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász példáját követve) 2016-tól beindította a megváltozott munkaképességűek védett foglalkoztatását, s ennek fenntartása, bővítése érdekében különösen sokat tett.

Ha meghallgatni, ha pakolni, ha szállítani vagy szervezni kellett, Gyurka mindig elsőként ugrott – sosem rettent meg a munkától, melyet mindig kollégáival közös erőfeszítésben gondolt elvégezni. Hálát adunk érte a Jóistennek, és szeretettel köszönjük meg Gyurkának igazgatóként, aktív nyugdíjasként végzett áldozatos, emberfeletti munkáját, aki építő tanácsaival, hasznos tapasztalataival tovább segíti a rászorulókért végzett karitatív tevékenységünket.

Győri Egyházmegyei Karitász

*

Lőrincz Attilának hívnak, feleségemmel 15 éve élünk boldog házasságban, melynek gyümölcseként négy gyermekünk született. Két éve élünk Győrben. Családunk ereje a hitünkben, a közös imákban és a kellő humorban rejlik. Hitvallásunk: „A család örök!”

A szolgálat már korábban is az életem szerves részét képezte, hiszen 21 évig rendvédelmi területen teljesítettem szolgálatot, melynek két fontos állomását szeretném kiemelni. Pályám kezdetén iskolákban, prevenciós előadások útján a diákok biztonságtudatos szemléletét, áldozattá válásuk megelőzését igyekeztem fejleszteni, valamint több évig napi szinten nyújtottam segítséget a bajbajutottak számára egy segélyhívó központban. Mindkét területen eltöltött idő nagy hatással volt az életem további alakulására.

Lőrincz Attila

Az isteni gondviselésnek köszönhetően ajánlás útján kerültem a Katolikus Karitász életébe, amihez a legerősebb belső tulajdonságaimra – a gondoskodás, törődés, szociális érzékenység – hagyatkozva vettem a bátorságot, hogy alkalmasnak érezzem magam erre a gyönyörű kihívásra, a szeretet szolgálatára. Így a szolgálatellátás maradt, ami kiegészült a krisztusi szeretet képviseletével. Ehhez a belső tulajdonságaimon, személyiségjegyeimen túl a korábban megszerzett emberi és szakmai tapasztalataimat kívánom hasznosítani.

2020. április 1-jén csatlakoztam az egytől egyig értékes kollégából álló, kiváló győri közösséghez. Még szinte az ismerkedés fázisában vagyok, de a kitűzött célok, tervek egyik legfontosabb elemeként tekintek az áldozatos önkéntes hálózatunk továbbfejlesztésére, a már meglévő csoportokkal való kapcsolat mélyítésére, ápolására. Fontosnak találom, hogy minél szélesebb körben és minél gyorsabban tudjunk reagálni a szolgálatunkhoz forduló rászorulók segítségkérésére.

Szeretettel: Lőrincz Attila