KIK VAGYUNK ?

A Győri Egyházmegyei Karitász nonprofit egyházi segélyszervezetként 1992 óta változatos programokkal, akciókkal segíti az egyházmegye szükséget szenvedőit. Helyi önkéntes csoportjainak hálózata és a győri Apor Vilmos Ház munkatársai kiemelten fontosnak tartják a személyes, embertől emberig megvalósuló segítést, a Katolikus Egyház társadalmi tanítását szem előtt tartva. A rászoruló családok helyzetének jobbítása mellett 2016 óta kiemelten foglalkozunk megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával.

„A Győri Egyházmegye, mint Alapító a szegények és rászorulók iránti megkülönböztetett szeretet parancsától indítva, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján határozatlan időre, bírósági bejegyzésre nem szoruló, belső egyházi jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységet hozott létre. (…)

A Győri Egyházmegyei Karitász tevékenységével betagozódik a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica tevékenységébe, mely a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete. A Katolikus Karitász – Caritas Hungarica ellátja a Győri Egyházmegyei Karitász szakmai felügyeletét, valamint programjai, akciói révén támogatást nyújt annak működéséhez. (…)

A felebaráti szeretetet gyakorolva a Karitász – önkéntes segítő tagjai és alkalmazottai révén – intézményes vagy egyéni formában részt vállal a másik ember nehézségeinek megoldásában.

A Győri Egyházmegyei Karitász segítséget nyújt a plébániai karitász csoportok szervezésében és elindításában, működésükhöz segítséget nyújt, illetve részt vesz azok szakmai felügyeletében.

Az intézmény részletes tevékenységét a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.”

(Alapító Okirat – részletek)