Tegyetek jót mindenkivel! – Karitász-előadás a Széchenyi Egyetemen

Dr. Nárai Márta, a Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszékének egyetemi docense, szakvezetője és Lőrincz Attila, a Győri Egyházmegyei Karitász igazgatója tartott előadást az egyetemi hallgatóknak Társadalmi kihívások és válaszok témakörben. Az előadás a SZE Apáczai-karán március 25-én az Értékek és kihívások új, válaszható kurzus keretén belül került bemutatásra.

Lőrincz Attila munkájában mindig fontos szerepet játszott a segítés intenciója. Gondolatébresztő előadásában a Katolikus Karitász tevékenységét mutatta be, amely a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete egyben, ennélfogva a legfontosabb célja: a rászorulók segítése az evangélium szellemében. Az előadás gondolatkörén keresztül a hallgatóság megismerte a Karitász történetének nemzetközi és hazai relevanciáit, a Katolikus Karitász szervezeti felépítését, továbbá tevékenységének lényegi dimenzióját, amelynek fókuszában a krízisben élő családok és a mélyszegénységben élő emberek léthelyzetének segítése áll.

Dr. Nárai Márta egyetemi docens az önkéntesség gondolatkörét körbejárva hangsúlyozta, hogy a fogalomban a lehetőség, felelősség és a közösség triásza mély értelmet kap, amely egyben az aktív állampolgári lét lényegisége is egyben. Az önkéntesség fogalomkörére differenciáltan reflektálva az előadónő kiemelte, hogy az önkéntes tevékenység túlmutatva önmagán az egyén számára is hasznosítható eredményeket hoz, azaz a mentális és fizikai egészségre is pozitív hatással lehet. Az önkéntesség új értelmezési lehetőségeit felvázolva a hallgató bepillantást nyert a mikro-önkéntesség és online önkéntesség kreatív, innovatív lehetőségeibe. Az előadónő a Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Önkéntes segítő gyakorlat szabadon választható kurzusban rejlő potencialitásokra és kihívásokra egyaránt felhívta a figyelmet, amely bármely alap – és osztatlan szakos nappali tagozatos hallgató számára elérhető.

Dr. Nárai Márta és Lőrincz Attila közös előadása az ítélkezésmentességen alapuló segítés lényegiségére emberi és szakmai szempontból mélyen és differenciáltan rávilágított, s ezek a kérdéskörök a hallgatói aktivitást is kiváltották.

Dr. Cseri Kinga / Széchenyi István Egyetem