Egy történet kezdete – Angyalbatyu Mosonmagyaróvárról Győrön át Kárpátaljára

A Katolikus Karitász kezdeményezésére a Győri Egyházmegyei Karitász tavaly óta gyűjt karácsonyi angyalbatyu-csomagokat a kárpátaljai szegény sorsú gyermekek számára. Idén akciónkhoz a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott, melynek mosonmagyaróvári központja és hédervári tagiskolája összesen 185 angyalbatyuval járult hozzá 308 csomagot számláló küldeményünkhöz. Az alábbiakban a piarista iskola egyik tanárának, egyúttal az akció helyi szervezőjének beszámolója olvasható.

„Ember lenni mindég, minden körülményben” – vajon mi minden kell egy oktatási intézményben ahhoz, hogy Arany János örökérvényű sorai tartalommal telítődjenek? Sorolhatnánk a neveléshez szükséges vágyott lehetőségeket, az oktatási infrastruktúra helyzetét, a családi hátteret, amire építve tovább vihetnénk a megkezdett nevelést, a vallás meghatározó erejét a személyiségformálásánál… Egyvalami azonban ritkán jut eszünkbe: ahhoz, hogy valamin változtassunk, előbb önmagunkon kell változtatnunk. Ezen gondolat mentén a mosonmagyaróvári piarista iskola közössége a 2020/21-es tanévben egy újabb közös történet megírásába vágott bele. Úgy éreztük, nemcsak külső szemlélőként szeretnénk követni az eseményeket, de szerves részeként – hol mellék-, hol főszereplőként – meg szeretnénk határozni is egy-egy történet kimenetelét. Mindehhez keretet, segítséget a Győri Egyházmegyei Karitász elkötelezett kollégáitól kértünk és kaptunk.

A velük való együttműködéssel célunk sokoldalú, hiszen a Karitászon keresztül elénk kerülő lehetőségek nemcsak bepillantást engednek a diákoknak a valós élethelyzetekbe, de a megélt élmények további érzékenyítésre adnak lehetőséget a gyerekek és fiatalok körében. A személyes példaadás a tudatosságra törekvést erősíti mindnyájunkban, így ezek az alkalmak arra is jók, hogy intézményi szinten is összekapcsolják a piaristás diákokat, pedagógusokat és dolgozókat, illetve a városban már működő karitász-csoportokat.

A Karitásszal közös történetünk első fejezete rögtön két lehetőséget is tartogatott számunkra advent első felében, egyéni és osztályszinten, valamint a családokat megszólítva. Az első az Angyalbatyu-program, amivel elsősorban a diákokat szólítottuk meg. Az osztályfőnökök a gyerekekkel közösen határozták meg, hogy kinek milyen korosztályban és mennyiségben készítenek össze ajándékcsomagokat cipősdobozokba rejtve, amit közösen töltöttek meg. A készülődés során alkalom adódott arra, hogy a diákokkal elbeszélgessünk szegénységről, rászorultságról és a segítés módjairól. Az összegyűjtött új vagy jó minőségű játékok, könyvek, tanszerek Kárpátaljára kerülnek ovikba, iskolákba, és örömmel mondhatjuk, hogy idén a hédervári tagintézménnyel együtt remélhetőleg 185 kisgyerek arcára sikerül mosolyt varázsolni karácsonykor.

A másik lehetőséggel a családokat szólítottuk meg: tartósélelmiszer gyűjtésével a helyben lévő rászorulókat szeretnénk támogatni a helyi karitász-csoportok munkájának segítésén keresztül. A felajánlott tartósélelmiszerek szétválogatása, csomagokba rendezése iskolai közösségi szolgálatra is lehetőséget adott a gimnazistáknak, megtörve az online oktatás személytelenségét. A családokkal közös gyűjtésnek köszönhetően 30 csomagot sikerült Mosonmagyaróváron és 15 csomagot Héderváron összeállítani, ami a magyaróvári, mosoni és a hédervári katolikus egyházközségek rászorulóinak karácsonyát teszi szebbé.

Bízunk abban, hogy ez a megkezdett történet még nagyon sok fejezettel bővül majd a jövőben, és a Győri Egyházmegyei Karitász programjaiba való bekapcsolódással nagymértékben hozzájárulhatunk a diákjaink szociális kompetenciáinak fejlesztéséhez, az önkéntesség hosszútávú kineveléséhez és a társadalmi felelősségvállaláshoz. Várjuk a folytatást!

Szöveg és fotó: Mészáros Gabriella / Győri Egyházmegyei Karitász