Játék – Öröm – Tanulás: Játszóbusz a családokért (EGYH-KCP-19-1094)

Programunkkal az egyházmegye településeihez kapcsolódó szegregált településrészekre látogatunk el, mobil közösségi terünk a nehéz helyzetben élő családoknak visz élményt és segítséget. A játékokkal és kézműves foglalkozásokhoz használható eszközökkel, anyagokkal felszerelt kisbusz nem csak a gyermekeknek szállít programokat, hanem a szülőket is szeretné megszólítani. A szülőket is bevonjuk a játék tevékenységekbe, a kézműves foglalkozásokba, a közös alkotás és játék családi kohéziót erősítő, a gyermeknevelést segítő hatásában bízva.
A kisbusz az iskolai szünetekben és a helyi karitász-csoportok által szervezett programokon keresi fel a településrészeket. A programokat alkalmanként két fő Karitász-munkatárs, a plébániai Karitász csoportok önkéntesei és szaktudásukat önként rendelkezésünkre bocsájtó szociális munkás, pedagógus, hittanár és zenetanár együttműködésével valósítjuk meg. Együttműködünk a településrészeken szolgálatot adó plébániával, védőnővel és szociális munkással.
A kisbusz felszereltsége a 0-12 éves korú gyermekek és szüleik számára kínál programokat: közös mondókázás az anyukákkal, apukákkal, mozgásos-fejlesztő játékok, barkácsolás, kézműves foglalkozás, mese-bábozás, ének-zene hangszerekkel, társasjáték. Célunk, hogy a projekttel a hátrányos helyzetben élők valós problémáit ismerjük meg, valamint erősítsük a helyi közösségek összetartását. Hisszük, hogy a projekt megvalósítása során a közösségek kölcsönös elfogadása minket is erősít.