Vándorlásunk társa lett – Három helyszínen szerveztünk szeretetvendégséget

Csaknem 300 rászorulót vendégelt meg a Győri Egyházmegyei Karitász egyházmegyénk területén szeptember 4-én, szombat délben a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nulladik napján. A program egyúttal része volt egy országos szeretetvendégségnek a NEK Titkárság és a Katolikus Karitász együttműködésében.

 1938 után idén rendezik meg másodszor hazánkban a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, a katolikus világ egyik legnagyobb rendezvényét. Szeretnénk, hogy a Kongresszus bemutassa Jézus szeretetét, aki kenyér formájában adja magát nekünk, így a Katolikus Karitász országos szeretetvendégség keretében 40 helyszínen egyszerre vendégelte meg a rászorulókat. Egyházmegyénkben három helyszínen, Győrben, Mosonmagyaróváron és Sopronban hangzott fel harangszókor az asztali áldás, miután mintegy 300 rászorulóval együtt közös asztalhoz ültünk. Törekedtünk arra, hogy a gyakran személytelenséget sugalló ételosztás helyett közös elmélyülésre és egy kis beszélgetésre is meghívjuk szegényeinket. Ennek érdekében rövid elmélkedést és kulturális műsort hallhattak rászorulóink, melyben közreműködtek a házigazda szervezetek képviselői, versmondók és zenészek, illetve helyi lelkipásztorok.

Győrben dr. Pergel Elza alpolgármester, Nemes Gábor intézményvezető és Lőrincz Attila karitász-igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bakonyi Tamara tanuló mondott verset, Kriston Pálné zenetanár, Molnár Dénes gordonkaművész, valamint a Győri Filharmonikus Zenekar kürtszólamának kvartettje (Bolykó István, Falvai Márton, Szabó János és Dankos Ferenc) adott rövid hangversenyt. Győri Imre gyárvárosi plébános elmélkedése után Kálmán Imre püspöki irodaigazgató asztali áldásával kezdődött az ebéd, melyen szervezetünk győri önkéntesei szolgáltak fel.

Mosonmagyaróváron Galazka Szabina, a helyi intézmény szakmai vezetője és Paksa Balázs karitász-munkatárs köszöntője után Bodó Zoltán magyaróvári plébános beszélt a krisztusi szeretet fontosságáról. A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium Kalazancius mozgalmának diákjai egy verset és egy éneket adtak elő, majd az ebéd során a helyi karitász-önkéntesekkel együtt beszélgettek el a megvendégelt rászorulókkal.

Sopronban Magyarász Anita intézményvezető-helyettes és Joós Bernadett szakmai vezető köszöntötte a szeretetvendégségben résztvevőket, majd a Virágfüzér Lakóotthon tagjai adtak rövid műsort. Ezután Marics István, a soproni Szent Margit-egyházközség plébánosa szólt az egybegyűltekhez, és a közös imádság után soproni karitász-önkéntesek segítettek az ebéd lebonyolításában.

A szívélyes hangulatban lezajlott szeretetvendégség közelebb hozta egymáshoz segítőt és segítettet, önkéntest és rászorulót, s megérlelte elhatározásunkat, hogy a jövőben több hasonló rendezvényt szervezzünk. A Karitász jelmondata: „Embertől emberig.” Valljuk, hogy az igazi segítség mindig személyes, az igazi szeretet mindig figyelmes. Ebben szeretnénk rászorulóinkkal együtt követni Mesterünket, Jézus Krisztust.

Fotóink a győri és mosonmagyaróvári rendezvényről készültek.

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász