Támogató Szolgálat indult a Győri Egyházmegyei Karitásznál

Támogató szolgálat indult 2023. január 1-től a Győri Egyházmegyei Karitásznál, mellyel a győri és a pannonhalmi járás fogyatékossággal érintett lakosságát kívánjuk segíteni. A Győr Egyházmegyei Szent Erzsébet Caritas alapítvány égisze alatt megvalósuló szolgálat célja azok segítése, akik számára komoly nehézséget jelent a megfelelő színvonalú életminőség fenntartása. A támogató szolgálat három segítési formából áll:

  1. Tájékoztatás, valamint tanácsadás nyújtása azon fogyatékossággal érintett személyek számára, akik meg kívánnak ismerkedni támogató szolgálatunk lehetőségeivel.
  2. Szállító szolgálat speciálisan kialakított gépjárművel, előzetes egyeztetést követően az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A szállító szolgálat révén a rászoruló eljuthat többek között a munkahelyére, esetlegesen oktatási intézménybe, illetve az őt ellátó alap- és szakellátást biztosító szociális és egészségügyi szolgáltatóhoz.
  3. Személyi segítés két segítőnkkel, akik a rászoruló személy aktív közreműködésével segítséget nyújtanak személyi higiénés, életviteli vagy életfenntartási szükségletek kielégítéséhez, a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez: az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, továbbá kulturális, művészeti, sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez (pl.: bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, étkezés biztosítása, gyógyszer felíratása, beszélgetés, otthon történő gondozás).

Támogató szolgálatunk térítési díjköteles. A térítési díj megállapítása a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint jogszabályban meghatározott számítás, illetve jövedelemnyilatkozat alapján történik.

Kérjük, ha Ön vagy valamely családtagja, rokona, ismerőse ilyen jellegű segítségre szorul, jelezze azt munkatársainknak az alábbi elérhetőségeken: +36-96/283-038, tamogatoszolgalat@gyorikaritasz.hu.

Győr, 2023. január 17.

Támogató Szolgálat indult a Győri Egyházmegyei Karitásznál