Osztozva a szolgálat örömében – Karitász önkéntes találkozó Győrben

Az egyházi év vége felé közeledve immár negyedik alkalommal rendezték meg a Győri Egyházmegyei Karitász önkénteseinek találkozóját a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A november 4-én, szombaton megtartott rendezvényen csaknem 50 önkéntes vett részt.

A főiskola portájára belépve önkénteseink már a regisztráció során vidáman üdvözölték egymást, majd az intézmény kápolnájában gyűltek össze, hogy 10 órától közös szentmisén vegyenek részt. A liturgiát dr. Veres András megyéspüspök vezette, aki szentbeszédében az aznapi ünnepelt Borromeo Szent Károly példáját állította az önkéntesek elé. Kifejtette, önző, szolgálat-hiányos korunkban különleges hivatás a karitász-önkéntesé, aki szeretetet visz el azokhoz, akik súlyos hiányt szenvednek anyagiakban és lelkiekben. A főpásztor hangsúlyozta, elsősorban hozzájuk, a szemérmes szegényekhez van a karitásznak hivatása, hogy Krisztus szeretetéből táplálkozó küldetését beteljesíthesse. A szentmise után Lőrincz Attila győri karitász-igazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd Lőrincz Pál bencés szerzetespap, a Pannonhalmi Egyházmegyei Karitász igazgatója tartott előadást „Karitász-lelkiségünk alapjai és szárnyai” címmel. Pál atya XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikáját elemezve bontotta ki a karitász-lelkiség lényegét, különös hangsúlyt fektetve a közösségépítés fontosságára, illetve a terhek és örömök közös megosztására. Utóbbit a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatták: az önkéntesek csoportfoglalkozás keretében beszéltek helyi csoportjuk életéről, majd az elhangzottakat megoszthatták egymással.

A püspök atyával és vendégelőadónkkal közös ebéd után tanúságtevő élménybeszámolót hallhattunk az idén nyáron lezajlott karitász-képzés egyik résztvevőjétől, Varjasné Virág Erzsébettől. Ezután újból az öröm percei következtek: bemutatkoztak idei Caritas Hungarica-díjas önkénteseink, Csapóné Obendorfer Erika (Magyaróvár), Kránitz Péter (Magyaróvár) és Tóth János (Lébény), majd új kezdeményezésként karitász-zászlót vehetett át az a négy karitász-csoport, aki 2023-ban kiemelkedő munkát végzett. A találkozó a karitász-fogadalom közös megújításával zárult.

Szöveg és fotó: Győri Egyházmegyei Karitász