A Katolikus Karitász önkénteseit jutalmazták Budapesten

Idén 37 önkéntes részesült az elismerésben, amelyet október 4-én, szombaton adott át Beer Miklós püspök és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója a Magyar Szentek Templomában Budapesten. Az ünnepen részt vett Mádl Dalma is, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. Egyházmegyénkből Bodóné Wessel Tünde és Müller Csabáné vehették át az elismerést.

A Katolikus Karitász a 2012-ben alapított Caritas Hungarica-díjjal ismeri el azon önkéntesek munkáját, akik hosszú évek óta szolgálják rászoruló, magányos, beteg embertársainkat. A díj célja biztosítani a Karitász-önkénteseket arról, hogy az egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat, valamint buzdítani a híveket a karitatív tevékenységre, példaképül állítva mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon.

Az ünnepség 11 órakor hálaadó szentmisével kezdődött, melyet Beer Miklós püspök celebrált a Magyar Szentek Templomában. A főpásztor bevezető szavaiban felhívta rá a figyelmet, hogy Assisi Szent Ferenc ünnepe van, melyen a Szentatyát is köszöntés illeti, majd homíliájában is többször utalt a két Ferencre. Egy paptársa történetével mutatott rá, hogy mindenki Jézus Krisztus mértéke szerint lehet csak pap, majd Szent Ferencről beszélt, aki valóban hitelesen képviselte Krisztust, a galatákhoz írt levélben elhangzottaknak megfelelően: „Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak” (6,14).

Beer Miklós megosztotta a jelenlévőkkel, hogy Nagymaroson kezdte a napot, ahol ma zajlik az őszi ifjúsági találkozó – és Nagymaroson, a fiatalok között, csakúgy, mint a Katolikus Karitász vezetői és munkatársai körében azt érezte, azt látta, hogy a Szent Ferenc-i utat akarják követni. Célunk az kell legyen, hogy bennünk, általunk Istenre ismerjen a többi ember – fogalmazott a váci megyéspüspök, majd Ferenc pápára utalt, aki többször is buzdította a híveket, hogy tanuljanak Jézustól bátorságot, nagylelkűséget, irgalmasságot.

Utalt saját, nemrég kiküldött püspöki körlevelére is, melyben a legelesettebbek közé tartozó cigány testvéreinkről szólt, és Sója Miklós bátorító szavait idézte: „Menjetek közéjük!” – és ott majd megtudjátok, mit kell tennetek.

A szentmise után Écsy Gábor megköszönte Beer Miklós püspöknek, hogy bemutatta a szentmiseáldozatot. Ezt követően vette kezdetét a Caritas Hungarica-díjátadó. Az elismerő okleveleket, valamint a díjjal járó aranyozott Karitász-kitűzőt és kerámia plasztikát Beer Miklós püspök és Écsy Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója adta át a 37 kitüntetettnek.

Minden egyházmegye három plébániai Karitász-önkéntest javasolhatott a díjra; a kitüntetettek nagy többsége évtizedek óta végzi áldozatos munkáját. Az ő tevékenységeik felsorolása képet festett az egész Katolikus Karitász munkájáról, mely a dévai gyerekek segítésétől, a hajléktalanok ellátásán át a beteglátogatásig számos területet felölel. Nehéz sorsú családokat látogatnak, időseket gondoznak, a helyi egyházi életet szervezik, családi napot szerveznek romáknak, adományokat gyűjtenek és osztanak, tűzifa-akciót és vetőmag-akciót szerveznek, rászoruló gyerekeket táboroztatnak – mindez csak néhány a Karitász önténteseinek rendkívül sokrétű tevékenységéből.

A díjazottak nevében Szepsi Gyuláné mondott beszédet, aki külön köszönte Erdő Péter bíborosnak, hogy a médiában mindig szót emel a Karitász és a rászorulók érdekében; megköszönte Spányi Antal megyéspüspök, a segélyszervezet elnöke, Écsy Gábor Karitász-igazgató, valamint a plébánosok, az irodavezetők és minden munkatárs áldozatkész munkáját.

Verestói Nárcisz / Magyar Kurír
Fotó: Thaler Tamás