Püspöki áldással adták át a győri Apor Vilmos Házat

November 17-én, a Katolikus Karitász védőszentjének, Szent Erzsébetnek napján, meghitt ünnepség keretében adták át a Győri Egyházmegyei Karitász új központja felújításának első ütemét Győr gyárvárosi részében. Dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök az ünnep első momentumaként a helyszínen megáldotta az Apor Vilmos Házat, majd immár a felújított épület egyik termében folytatódott az esemény.

Szabó György egyházmegyei karitászigazgató a jelenlévők köszöntése után elsőként felidézte a hat-nyolc hónappal ezelőtti kezdeteket, majd az összefogást méltatta. A május 14-iki munkaindító megáldáskor mondottakat felidézve kijelentette, a remélt csoda bekövetkezett, többek között Boldog Apor Vilmos közbenjárására is. A közművek nélküli, elhagyatott, rossz állapotú épület ezáltal újulhatott meg, miközben a rászorulók segítése rendületlenül folytatódott. Az igazgató ezután köszönetet mondott családjának, munkatársainak, a segítő atyáknak és a szombathelyi Karitász segítségének. Szabó György ezután bevallotta, lelkében is komoly változás ment végbe az építkezés során, látva a lelkesedést, az összefogást. A karitászigazgató végül egy megható történettel zárta köszöntőjét, melynek tanulsága szerint az önzetlen szeretet könnyei fényesebben csillognak, messzebbre hatnak, mint bármilyen ékesség, arany vagy gyémánt. Végül arra kérte az egybegyűlteket, adják tovább azt a szeretetet, örömöt, amit Isten létének visszhangja kelt bennünk.

Langerné Victor Katalin, az EMMI felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkárának levelét távollétében Rácz Tibor egyházi ügyekért felelős koordinációs referens olvasta fel. Az államtitkár levelében kifejezte örömét az átadás ténye felett, majd a meghívóban feltüntetett bibliai idézet nyomán a gondolat, a szó és a tett egységének fontossága mellett érvelt. Az államtitkár ehhez kívánt sok erőt, elkötelezettséget és további sikereket.

Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye érseki helynöke a nemrég létrejött karitász-kapcsolatokat méltatva kifejtette, híveik Győrre mindig egyfajta lelki inspiráció-forrásként tekintettek. Így van ez most is, amikor az együttműködés során mindkét fél sokat tanulhat egymástól az önzetlen krisztusi szeretet megélésében. Szent Erzsébet példáját felidézve az ő lelkületének magunkévá tételére buzdított, s azt kívánta, Isten éltesse a győri karitász-szolgálatot.

Széles Sándor kormánymegbízott beszédében figyelmeztetett: azzal, hogy a központja megújult, még nincs túl a nehezén a győri Karitász. Néhány vezetéselméleti tézist ismertetve hangsúlyozta, elhivatott munkatársak összefogásával és a valódi célok szem előtt tartásával világi cégek előtt is jó példával járhatnak elől. Az országos Karitász szenvedélybeteg-segítő szolgálatának hármas jelmondatát felidézve kifejtette, ha a tehert nem gondként, hanem lehetőségként fogjuk fel, Isten áldása kíséri munkánkat.

Somogyi Tivadar alpolgármester elsőként saját élményeit elevenítette fel köszöntőjében, amikor egyházközségi képviselőként és karitász-munkatársként átélt. Aláhúzta, a város szociális ellátórendszere nem érhet el mindenhová, a keresztény és világi civil szervezetek munkája többek között emiatt is nélkülözhetetlen. Az alpolgármester kifejezte örömét, hogy a testi szükségletek mellett hamarosan lelkigondozásra is lehetőség nyílik az épületben.

Simon András grafikusművész, az épület karitász-emblémájának tervezője köszönetet mondott azért, hogy már most megtapasztalhatta: itt nem lelkiismeretfurdalás-enyhítésként, hanem valódi elkötelezettségből fog fakadni a rászorulók segítése.

Borsfai László, a győri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon igazgatója a jövőbeli partnerség előrevetítéseként a hátrányos helyzetű, sérült emberekkel való foglalkozás fontosságáról beszélt. Kiemelte, ha az egyház komolyan veszi, hogy Krisztus követésében jár, nem cselekedhet másként, mint mestere. Az egyház egysége magába foglalja a fogyatékosokat, a velük való foglalkozás pedig az egyház lényegéhez tartozik. A társadalom által stigmatizáltak önbizalmát és hasznosság-érzését növelő foglalkoztatás fog megindulni itt, a győri Apor Vilmos Házban is, jelentette ki Borsfai László, majd sok-sok örömet, lelki békét és jó egészséget kívánt a Karitász munkatársainak.

Tóth András görögkatolikus atya, a győri Karitász előző vezetője érzéseit egy megszülető gyermek feletti örömhöz hasonlította, majd püspök atya 2011-ben megfogalmazott szándékát felidézve köszönetet mondott, hogy türelmes építkezéssel újjáéleszthették a Karitász győri szervezetét. Kifejtette, a működő szolgálat immár központot is kapott, amiben komoly része van utódjának, majd győri tapasztalatai nyomán hangsúlyozta, az egyház pasztorációs és karitatív tevékenysége nem választható szét.

A beszédek elhangzása után elsőként a megyésfőpásztor, majd a társintézmények vezetői vághatták át jelképesen az épület átadását jelző szalagot. Az ünnepség az épület bejárásával és jó hangulatú, kötetlen állófogadással fejeződött be.

Szöveg és fotó: Paksa Balázs