Pirosan és fehéren – A lébényi Boldog Jolán-karitászcsoport tevékenysége

„Élni csak tűzzel, szenvedéllyel érdemes, a szeretet erejével fenséges áldozattá válni.” – ez akár jelmondata is lehetne a csupán néhány hónappal ezelőtt szerveződött, de máris számos eredményt felmutatni képes lébényi Boldog Jolán-karitászcsoportnak. Ezt üzeni a piros szín. Jolán három gyermeket nevelt (Hedvig, Anna, Erzsébet), emellett állandó imádságban, vezeklésben és jócselekedetekben teltek napjai. Segített a templomokban, kórházakban, saját kezűleg gondozta a betegeket, árvákat, szegényeket nagynénje, Árpádházi Szent Erzsébet példája szerint. A lébényi Szent Jakab-templom északi hajójának üvegablakait a testvérhármas, Árpádházi Szent Margit, Szent Kinga és Boldog Jolán díszítik. Ezért választotta Jolánt a helyi karitászcsoport védőszentjéül.

A fehér szín üzenete szerint földi életünket egyszerűségben, szentségre és tisztaságra való törekvésben vagyunk hivatottak leélni, miként a szentek tökéletességre törekvő, az örökkévalóságra irányuló életében látjuk. „Béke és jóakarat”- lehetne a karitász önkénteseinek „titkos köszöntése”, mely hozzásegíti a lelkeket az anyag feletti győzelemhez és a lélek irigyelt öröméhez, mely nem más, mint evilági értelemben vett feltámadás.

Pirosan és fehéren – A lébényi Boldog Jolán-karitászcsoport tevékenysége

Csoportunk megalakulását követően felmérte a helyi szükségleteket. Folyamatosan igyekszünk megérteni a településen élők testi és lelki szükségleteit. Gyűléseinken sokat ötletelgetünk, hogy konkrétan hogyan lennénk képesek szükségben élő embertársaink megsegítésére. Osztottunk béres cseppeket, bútort, ruhát, élelmet. Jelenleg éppen a beiskolázási hozzájárulások kiutalása folyik. Az országos és az egyházmegyei karitász mellett számítunk a helyben élők jóakaratára és segítőkészségére. Szívesen fogadjuk a szociálisan érzékeny embertestvéreink természetbeni, anyagi és lelki, erkölcsi támogatását. Szeptember 10-én összegyűjtjük azokat a házhoz kötött, beteg és magányos testvéreinket, akik önszántukból már nem akarnak, vagy nem tudnak kimozdulni. Közösségi programot, összejövetelt, megvendégelést, elbeszélgetési lehetőséget teremtünk számukra a Szent Jakab zarándokházban. Úton vagyunk valamennyien, tegyük ezt egymást segítve, főleg ha nehéz, illetve ha elesett, rászoruló embertársakkal haladhatunk a jó Isten szeretetében az örök haza felé. Templomunk Vox Angelica kórusának szervezésében, szeptember 24-én jótékonysági koncertet adunk, több meghívott kórus részvételével. Ez egy nagyszerű alkalom lesz arra, hogy a jószándékú emberek adományait összegyűjtsük, s az elkövetkező időszakban a rászorulóknak juttassuk.

Idén 85 éve annak, hogy a Magyar Katolikus Karitász megalakult, újjászervezésének pedig a 25 éves jubileumát ünnepli. Hálásak vagyunk azért, hogy ezen a közös ünnepen, Budapesten, az augusztus 20-i Szent Jobb körmeneten közösen, mintegy 800 önkéntes karitász-munkatárssal együtt adhattunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért. Aki sokat kapott, sokat is tud adni. Hisszük, hogy a karitász, a szeretet a legfontosabb tápláléka minden embernek. Ezt szeretnénk nyújtani Szent Erzsébet kenyereként minden szükséget szenvedő, rászoruló embertársunknak. Melyikünk nem szorul rá embertársa szeretetére? Készülünk már Szent Erzsébet ünnepére, melynek kapcsán helyi kézműves termékek árusításával szeretnénk alkalmat teremteni a karácsonyi jótékonykodáshoz.

Szívesen vesszük azok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának az immár 23 tagot számláló közösségünkhöz, mert érzékeny lelkülettel, szeretetteljes szívvel és tenni akaró jóakarattal vannak telve. Isten áldjon meg minden jóakaratú embert!

Gőgh Tibor plébános