A Jóisten fizesse meg! – Köszönet az adományozóknak Magyaróvárról

„A hit gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat.” A mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-templom karitász-csoportja Kalkuttai Szent Teréz jelmondatának jegyében az alábbi tudósításban számol be idei nagyböjti tevékenységéről, s egyúttal köszönetet mond minden támogató adományozónak.

Kedves Hívek, Tisztelt Adományozók!

Az elmúlt nagyböjti időszakban 6 héten keresztül szerveztünk adománygyűjtést templomunkban. Az adományozásnak három fő iránya volt: 1. A hajléktalanok megsegítése, a Családok Átmeneti Otthonában (CSÁO) élők támogatása és a Gyermekek Átmeneti Otthonában (GYÁO) lakó gyermekek megajándékozása. 2. A helyi rászoruló családok támogatása élelmiszercsomaggal. 3. Folyamatos gyűjtés az ukrajnai háború károsultjai, menekültjei számára. Az adományok között jelentős mennyiségű tartósélelmiszer, tisztálkodószer, játék, ruhanemű és cipő, és édesség kapott helyet. Helyben élő rászoruló testvéreink számára 53 tartós élelmiszer csomagot állítottunk össze, amelyet személyesen adtunk át részükre. Örültünk, hogy az idén is tudtunk kisebb ajándékcsomagot készíteni a Hopice ház dolgozói részére.

Az ukrán háború elszenvedői számára tartós élelmiszert, konzervet, takarókat, tisztálkodó szereket és pelenkát gyűjtöttünk, melyet március 7-én a legközelebbi gyűjtőponton adtunk le. A továbbiakban a városi központi raktárba szállítottuk át az adományokat. Innen a háborús helyzet függvényében a határra és Kárpátaljára juttatják el a felajánlott adományokat. Ez mindeddig két alkalommal történt meg. Köszönjük a magyaróvári, az ipartelepi és a mosonszolnoki híveknek a nagylelkű adományozást!

Sajnos Ukrajnában nincs béke, de vannak szenvedő emberek, lerombolt otthonok, tönkrement életek… Értük is imádkoztunk, amikor április 1-jén csoportunk vezette templomunkban a nagyböjti keresztúti ájtatosságot. Emellett folytatjuk a templomi gyűjtésünket. A mellékoltárhoz kihelyezett kosárba most elsősorban tartósélelmiszert várunk. A későbbiekben (május közepén) pénzadományt is fogunk gyűjteni. Addig is segíthetünk a 1356-os telefonszám tárcsázásával!

Ugyanebben az időszakban az UFM Aréna kézilabdásai és a drukkerek egy utánfutónyi adományt gyűjtöttek a háborús menekültek részére, melyet március 21-én szállítottuk a központi raktárba. A Hildegard óvoda által a nagyböjtben összegyűjtött tartósélelmiszerrel a Böjte Csaba ferences szerzetes által működtetett Gyergyószentmiklósi Szent Anna Gyermekotthont támogattuk. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület edénnyel, konyhai eszközökkel, törölközővel és konyharuhával, tisztálkodószerrel, valamint 20 000 Ft-tal járult hozzá az erdélyiek megsegítéséhez. Egyházközségünk karitászcsoportja a tárgyi adományokon kívül 56 091 Ft értékben tartósélelmiszert vásárolt az otthon lakóinak. Az Ujhelyi Imre Általános Iskolában gyűjtött tartósélelmiszert, édességet és színező könyveket szintén eljuttattuk a rászorulókhoz.

A Jóisten sokszorosan fizesse vissza valamennyi adakozónak a jóságát!

Szöveg és fotó: Magyaróvári Katolikus Karitász