Városi Keresztút Csornán: a zarándoklat hitélményei egy könyvben

A csornai Jézus Szíve templomban szeptember 17-én, vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között bemutatták a helyi karitászcsoport által szervezett Városi Keresztút Zarándoklatról szóló könyvet. A könyv lapjain olyan elmélkedések sorakoznak, amelyeket a csornai plébániák életében tevékenyen résztvevő és keresztény hitüket aktívan gyakorló hittestvérek mondtak el. Ezek az elmélkedések mélyebb betekintést nyújtanak a hit és vallás szerepébe az életben, valamint azokba az érzelmekbe és gondolatokba, amelyek a zarándoklat során merültek fel.

Városi Keresztút Csornán: a zarándoklat hitélményei egy könyvben

A 2023. nagyböjtjén megtartott Városi Keresztút Zarándoklat során a csornai út menti keresztek és emlékművek váltak stációkká. Ezek a helyek szimbolizálják Jézus kereszthalálát és feltámadását, és a zarándokok lehetőséget kaptak arra, hogy elmélkedjenek, imádkozzanak és megemlékezzenek azokról az eseményekről, amelyek az alapjaikban megváltoztatták a keresztény hitet. A keresztúton Szalay Balázs helytörténész vállalta a szobrok múltjának és jelentőségének bemutatását. Ez az ismeretterjesztő rész hozzájárult ahhoz, hogy a zarándokok még jobban megértsék és értékeljék a keresztút során található szimbólumok és emlékművek fontosságát. A helytörténeti ismertetők is bekerültek a kiadványba.

Kiss Rita, a Jézus Szíve-templom karitász-csoportjának vezetője beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a zarándoklaton, és külön kiemelte a támogatókat, akik segítették a könyv kiadását. A könyv létrehozása és kiadása a közösség összefogásának és hűségének egy példája volt, és ez a munka hozzájárult ahhoz, hogy a zarándoklat élménye örökké megőrződjön a könyv lapjain.

Winkler Zsolt plébános kifejezte háláját a karitász-csoport felé, amiért a több mint hat kilométeres zarándoklaton való részvétel és a három órán át tartó gyaloglás rendkívül gazdag és mély hitélményt nyújtott a résztvevőknek. A zarándoklat nem csupán egy fizikai erőfeszítés volt, hanem egy lelki utazás is, amely során a résztvevők közelebb kerülhettek hitükhöz és egymáshoz.

Boldvai Márton Bertalan premontrei atya az esemény végén megáldotta a könyveket, melyek 500 Ft-os támogatói áron megvásárolhatóak a plébániákon és a csornai templomokban.

Az esemény során érezhető volt a közösség összetartó ereje és a hit ereje, amely összeköti a csornaiakat. A Városi Keresztút Zarándoklat könyve emléket állít ennek a különleges alkalomnak és azoknak az elmélkedéseknek, amelyek a zarándokok szívében és lelkében születtek meg. Az esemény további ösztönzést adhat a szakrális emlékművek felújításához, és azt ünnepli, hogy a közösség összefogásával a hit és a vallás továbbra is élő erő Csornán.

Rábaköz.hu / Győri Egyházmegyei Karitász
Fotó: Tóth Attila