FÉSZEK – Fogyatékkal Élők Szociális Esélyteremtő Központja

A Győri Egyházmegyei Karitász évek óta kapcsolatban áll, és támogatja azon fogyatékkal élő fiatalok, és hozzátartozók csoportját, akik már vagy kikerültek, vagy az elkövetkezendő években ki fognak kerülni az oktatási intézményi rendszer védőszárnyai alól.

A Győri Egyházmegyei Karitász és az oktatási intézmények által rendelkezésre bocsájtott adatok alapján valós tényként jelenik meg a nappali ellátás, támogató szolgáltatás, és a foglalkoztatás iránti igény Harka és a környező települések területén.

A Harkai Római Katolikus Plébánia az elmúlt években otthont adott a fogyatékos csoport részére klubfoglalkozásaik, közösségi életük gyakorlására. A pályázat Megalapozó Dokumentumában rámutatunk a meglévő szociális alapellátási szolgáltatások hiányosságaira, valamint a már jelenleg, és a közeljövőben felmerülő igényekre, melyek hiányában a szűk és a tágabb értelembe vett társadalmi rétegek jogai sérülnek, napi megélhetésük veszélybe kerül, a helyi önkormányzatok terhei növekednek.

Jelen projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztés eredményeként létrejövő komplexum – nappali intézmény 20 fő részére, támogató szolgáltatás 6 000 feladategységgel – biztosítja az ellátásra szorulók szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátását. Hozzájárul a biztonságos jövő, rehabilitáció és integráció megvalósulásához.

A megvalósítás során elsődleges célunk az épület átalakítása és kialakítása a jogszabályi feltételeknek megfelelően, hogy a vállalt nappali ellátást és támogatói szolgáltatást biztosító új intézmény létrejöhessen.

„A projekt a Széchenyi Terv Plusz program – TOP Plusz-3.3.2-21 azonosítószámú és Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című program keretében kerül megvalósításra.

Pályázat azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00026

Pályázat címe: „FÉSZEK” – Fogyatékkal Élők Szociális Esélyteremtő Központja

Támogatást igénylő: Győri Egyházmegyei Karitász

Támogatás összege: 52 725 864 Ft

Megvalósulás helyszíne: Harkai Római Katolikus Plébánia épülete: 9422 Harka, Nyéki u. 13.

További részletek: a Győri Egyházmegye honlapján.

FÉSZEK - Fogyatékkal Élők Szociális Esélyteremtő Központja